TAVIDLA PRO STŘÍBRNÉ PÁJKY
TAVIDLA PRO PÁJENÍ PÁJKAMI S OBSAHEM STŘÍBRA
OZNAČENÍ ZPRACOVÁNÍ EN 1045 PRACOVNÍ
TEPLOTA
POUŽITÍ
D 4 Prášek – Pasta FH 12 550 - 850 Aktivní tavidlo, vhodné pro nízkoteplotní stříbrné pájky a uzké rozmezí pracovní teploty. Vyšší tekutost tavidla.
D 26 N Prášek – Pasta FH 10 550 – 850 Tavidlo obecně vhodné pro většinu pájek s obsahem stříbra. Má krémovitou konzistenci a odolnost při pájení plamenem.
D 32 N Prášek FH 21 650 – 950 Tavidlo vhodné pro vysoké teploty nebo speciální účely, např. pájecí pece, které vyžadují dlouhodobou odolnost vůči teplu
DK M BLACK Pasta FH 12 550-900 Tavidlo pro speciální použití, jako jsou tvrdokovy a oceli, které vyžadují vysokou tekutost při pájení ve spoji.
D39LH Kapalina FH 10 550-750 Kapalné tavidlo, vhodné pro nízkoteplotní pájení nebo při nízké odolnosti plameni, mohou se vyskytnout zanedbatelné zbytky tavidla po zapájení.
D 31 Prášek FH 10 650 – 870 Tavidlo s dobrou odolností středně  vyskokým pájecím teplotám.
D 60 Pasta FH 20 750 – 1000 Tavidlo s vynikající odolností proti vysokým teplotám pro většinu pájecích procesů.
D 70 Pasta FH 20 650 – 980 Tavidlo vycházejíci z typu D60 s dobrou  teplotní odolností. Více krémovitá.