TAVIDLA PRO HLINÍKOVÉ PÁJKY
TAVIDLA PRO PÁJENÍ HLINÍKU
OZNAČENÍ ZPRACOVÁNÍ EN 1045 PRACOVNÍ TEPLOTA
AL 130 P/M Prášek/Pasta FL 10 515 -630
AL 140 P Prášek FL 20 515 -630
AL 160 P/M Prášek – Pasta - Pasta s možností aplikace nástřikem v pecích s řízenou atmosférou. FL 20 515-630
AL 130 M N WS Pasta s tavidlem mírně korozivní FL 20 515 -630