PASTY CHROM-NIKLOVÉ
Chrom- niklové Pasty
KÓD CHEMICKÉ SLOŽENÍ
%
EN 1044 ISO 17672 ROZMEZÍ
BODU
TÁNÍ
TEPLOTNÍ ROZSAH
PÁJENÍ
POUŽITÍ
Ni Cr B P Si Fe C
9760 76 14   10     Max
0,06
Ni 107
Ni 710
890 927-1093 Nízkoteplotní niklová pasta. Velmi vhodná pro vysoce pevné, vakuově těsné, vysokoteplotní a korozivzdorné spoje. Pro materiály na bázi Fe, Ni, Co, speciální slitiny. Dobře tekoucí slitina s malou difuzí např. pro pájení tenkostěnných trubek.
9824 82 7 3   4,5 3 Max
0,06
NI 102
Ni 620
970-1000 1010-1177 Vysokoteplotní pasta, vysoká mechanická a oxidační odolnost, korozivzdorná. Pro materiály na bázi Fe, Ni, Co, speciální slitiny. Dobrá difúze, dobré pájecí vlastnosti.
9708 71 19     10   Max
0,06
NI 105
Ni 650
1080-1135 1150-1204 Niklová pasta s vysokým obsahem křemíku bez bóru. Vhodná pro materiály na bázi Fe, Ni, Co, speciální slitiny. Vysoká pevnost, nízká difuze. Vysoký obsah Cr vydrží i v korozivých a oxidačních podmínkách.
9890 89     11     Max
0,06
NI 106
Ni 700
875 927-1093 Vysoce tekutá, nízkoteplotní pasta bez chromu. Minimální narušení základních kovů.
9930 93   3   4   max
0,06
NI 103
Ni 630
980-1040 1010-1177 Niklová pasta bez chromu. Vhodná pro materiály na bázi Fe, nerez. Možnost použití i při neoptimální pájecí atmosféře. Dobrá smáčivost i při úzkých mezerách.
9925 92   2   3 max
1.5
max
0,06
NI 104
Ni 631
980-1065 1010-1177 Podobné jako u 9330, ale s širším rozmezím bodu tání.
9815 81,5 15,5 3,25 0,02   1,5 0,06 NI109
Ni 612
1055 1066-1204 Ni Cr B pasta, zvláště vhodné pro kapilární pájení.
9610 61 29   6 4       1080 1080 Unikátní chemické složení k dosažení toho, co tradiční Ni pájky nedokážou: vynikající smáčivost, vynikající odolnost proti korozi a vysoká pevnost spoje.
9690 69
Cu 9
12   9 0,1       1020
1060
1080 Modifikace verze 9760 (Ni107) - vynikající smáčivost, vynikající odolnost proti korozi a vysoká pevnost spoje.